KỈ NIỆM 73 NĂM NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

KỈ NIỆM 73 NĂM NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

Ý NGHĨA LỊCH SỬ NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN 19/12/1946
Sau cách mạng tháng tám 1945, thực dân Pháp tìm mọi cách thục hiện dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa.
Bội ước hiệp định sơ bộ 6/3/1945 và thoả ước 19/4/1945, thực dân Pháp ráo riết tăng cường lực lượng và đến tháng 11/1946, số quân của chúng đã lên tới 10 vạn. Chúng lần lượt cho quân đổ bộ trái phép vào Đà Nẵng, Đồ Sơn, Cát Bà đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn và chuẩn bị kế hoạch đánh vào cơ quan đầu não của ta ở thủ đô Hà Nội. Ngày 18 và 19/12/1946, hội nghị mở rộng Ban chấp hành Trung Ương Đảng họp khẩn cấp ở Vạn Phúc, Hà Đông quyết định phát động cả nước kháng chiến và chỉ ra đường lối kháng chiến lâu dài.
Ngày 19/12/1946, chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Người nói: “Chúng ta muốn hoà bình, chúng bắt chúng ta nhân nhượng. nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa.
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên. Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ ngưới già, người trẻ, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt thì phải đứng lên chống thực dân Pháp. Ai có súng cầm súng, ai có gươm cầm gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc, ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước. Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân giờ cứu nước đã đến, ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước…”
Đáp lời kêu gọi cứu nước của chủ tịch Hồ Chí Minh, theo đường lối kháng chiến đúng đắn do Đảng vạch ra, thanh niên cả nước cùng toàn dân nhất tề đứng lên giết giặc cứu nước. Đêm 19/12/1946, tiếng súng giết giặc của thủ đô Hà Nội đã nổ, mở đầu cuộc kháng chiến. Quân và dân cả nước cũng đã vùng lên kháng chiến và giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, giữ vững độc lập, chủ quyền dân tộc ta.

Xem tiếp...

EUVIETNAM - Đồng hành cùng sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam

EUVIETNAM - Đồng hành cùng sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam

  •   01/04/2014 16:17
  •   707
  •   0
Ngay từ những ngày đầu thành lập, định hướng của công ty cổ phần dịch vụ thương mại EU Việt Nam là phát triển hoạt động dịch vụ gia công phần mềm phục vụ sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam
KỈ NIỆM 73 NĂM NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

KỈ NIỆM 73 NĂM NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

  •   12/12/2019 20:58
  •   4
  •   0
Ý NGHĨA LỊCH SỬ NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN 19/12/1946
Sau cách mạng tháng tám 1945, thực dân Pháp tìm mọi cách thục hiện dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa.
Bội ước hiệp định sơ bộ 6/3/1945 và thoả ước 19/4/1945, thực dân Pháp ráo riết tăng cường lực lượng và đến tháng 11/1946, số quân của chúng đã lên tới 10 vạn. Chúng lần lượt cho quân đổ bộ trái phép vào Đà Nẵng, Đồ Sơn, Cát Bà đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn và chuẩn bị kế hoạch đánh vào cơ quan đầu não của ta ở thủ đô Hà Nội. Ngày 18 và 19/12/1946, hội nghị mở rộng Ban chấp hành Trung Ương Đảng họp khẩn cấp ở Vạn Phúc, Hà Đông quyết định phát động cả nước kháng chiến và chỉ ra đường lối kháng chiến lâu dài.
Ngày 19/12/1946, chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Người nói: “Chúng ta muốn hoà bình, chúng bắt chúng ta nhân nhượng. nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa.
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên. Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ ngưới già, người trẻ, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt thì phải đứng lên chống thực dân Pháp. Ai có súng cầm súng, ai có gươm cầm gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc, ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước. Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân giờ cứu nước đã đến, ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước…”
Đáp lời kêu gọi cứu nước của chủ tịch Hồ Chí Minh, theo đường lối kháng chiến đúng đắn do Đảng vạch ra, thanh niên cả nước cùng toàn dân nhất tề đứng lên giết giặc cứu nước. Đêm 19/12/1946, tiếng súng giết giặc của thủ đô Hà Nội đã nổ, mở đầu cuộc kháng chiến. Quân và dân cả nước cũng đã vùng lên kháng chiến và giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, giữ vững độc lập, chủ quyền dân tộc ta.
Hoạt động trải nghiệm

Hoạt động trải nghiệm

  •   06/04/2019 22:15
  •   113
  •   0
Một ngày trải nghiệm của học sinh lớp 5A3. Cả ngày tiếp xúc với sách vở, về nhà không có sân chơi, các em chỉ biết giải trí qua mấy trò chơi trên chiếc điện thoại của bố, mẹ và mấy bộ phim trên ti vi. Vì thế các em thiếu kĩ năng sống, không biết được thế giới xung quanh, thế giới tự nhiên thế nào. Nhà trường cung cấp cho các em kiến thức về lí thuyết, nhưng kiến thức thực các em hầu như không có. Buổi tham quant rang trại Erahouse là một buổi không chỉ tham quan mà là một buổi học tập lớn. Ở đó các em không những được vui chơi mà còn được học tập nhiều về kĩ năng sống. Các em được chơi các trò chơi như bơi thuyền, cưỡi ngựa, trượt trên cỏ…Các em được thực hành nấu nướng, trồng cây, chăn nuôi, bắt cá…Tất cả những giờ học mà chơi, chơi mà học này đối với các em thật lí thú và bổ ích.
Giáo viên gửi bài viết
Văn bản mới

01

Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin cải cách hành chính

Thời gian đăng: 19/03/2019

lượt xem: 84 | lượt tải:32

32/BC-THDH

Báo cáo cải cách hành chính năm 2019

Thời gian đăng: 20/03/2019

lượt xem: 82 | lượt tải:31

26/KH-THDH

Kế hoạch kiểm tra, giám sát cải cách hành chính năm 2019

Thời gian đăng: 20/03/2019

lượt xem: 74 | lượt tải:13

43/TB-UBND

Thông báo chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển, nội dung, hình thức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục Tiểu học, THCS công lập thuộc UBND huyện Thanh Oai năm 2019

Thời gian đăng: 19/03/2019

lượt xem: 74 | lượt tải:16

109/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục tiểu học, THCS công lập thuộc UBND huyện Thanh Oai năm 2019

Thời gian đăng: 19/03/2019

lượt xem: 75 | lượt tải:14

476/SNV-CCVC

Hướng dẫn thông báo chỉ tiêu, tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức cấp xã và phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019

Thời gian đăng: 20/03/2019

lượt xem: 91 | lượt tải:13

843/TB-SGDĐT

Thông báo số 843/TB-SGDĐT ngày 13/3/2019 của Sở GDĐT về việc tiếp nhận hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 93 | lượt tải:13

24/KH-THDH

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

Thời gian đăng: 19/03/2019

lượt xem: 82 | lượt tải:15

707/KH-SGDĐT

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, tuyền truyên phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019

Thời gian đăng: 19/03/2019

lượt xem: 89 | lượt tải:12

13a/KH-THDH

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

Thời gian đăng: 19/03/2019

lượt xem: 92 | lượt tải:15
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây